ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  Το Σχολείο λειτούργησε κατ' αρχήν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν διάφορα οικήματα. Το 1929 θεμελιώθηκε το σημερινό κτίριο του Σχολείου μας.
  Το χτίσιμό του κράτησε αρκετά χρόνια, γιατί όλες οι εργασίες γίνονταν δύσκολα και με τα χέρια. Τα θεμέλια σκάφτηκαν με κασμάδες κι όλα τα υλικά κουβαλήθηκαν με τα κάρα ενώ το νερό το έπαιρναν από πηγάδια.
  Το 1934 μεταφέρθηκαν στο νέο κτίριο. Είχαν τελειώσει οι δυο πρώτες αίθουσες του 1ου ορόφου και η στέγη. Εξακολουθούσε να λειτουργεί σαν διτάξιο. Το 1936 τελείωσε η τρίτη αίθουσα του 1ου ορόφου. Το 1941 οι Γερμανοί το επιτάξανε και το χρησιμοποίησαν. Το 1952 τελείωσε το γραφείο, οι διάδρομοι και η τέταρτη αίθουσα στο 2ο όροφο. Το κτίριο ξεκίνησε με δαπάνες του κράτους κατ' αρχήν κι αργότερα οι εργασίες συνεχίστηκαν με δωρεές του ζεύγους Παυλιδάκη, ομογενών της Αμερικής.
  Το 1995 ξεκίνησε η ανέγερση καινούριας πτέρυγας στο σχολείο ως επέκταση της πίσω πλευράς. Με το καινούριο κτίριο δημιουργήθηκαν 4 νέες αίθουσες, 1 γραφείο μεγάλων διαστάσεων και αίθουσα χημείου, όπου σήμερα έχουν εγκατασταθεί και οι 9 υπολογιστές τους οποίους προμηθεύτηκε το σχολείο.
  Το σχολείο λειτουργεί σήμερα ως 8/θέσιο, όμως η αύξηση των μαθητών, σε μεγάλο ποσοστό των αλλοδαπών, ίσως αυξήσει την οργανικότητα του σχολείου τα επόμενα χρόνια. Επίσης φέτος θα λειτουργήσουν 2 τμήματα ολοήμερου, ενώ θα συνεχίσει το τμήμα ένταξης να λειτουργεί καθώς και το τμήμα υποδοχής των αλλοδαπών.
  Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με περισσότερους από 600 τίτλους βιβλίων.

1. Η πρόσοψη του σχολείου.

2. Η προέκταση στο πίσω μέρος της αυλής.

3. Αίθουσα.

4. Το γραφείο Διευθυντή-Δασκάλων.

5. Αίθουσα υπολογιστών.