Επίσκεψη στη Βουλή και την Ακρόπολη  -  Ταξίδι στους Δελφούς